Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

 
Liên hệ tặng sách cho Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin Liên hệ tặng sách cho Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin
12/6/2013 9:54:22 AM

Nguồn lực thông tin trong Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin (TTHL&CNTT) có vai trò rất quan trọng. Đó là cơ sở để đáp ứng nhu cầu thông tin của các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên trong và ngoài Đại học Thái Nguyên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Liên hệ Liên hệ
2/5/2013 5:36:32 PM

TRUNG TÂM HỌC LIỆU- ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

  • Địa chỉ: Phường Tân Thịnh-Thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: : (+84)-02083.852.443   Fax: 02083.656.601
  • Email: tthl(a)tnu.edu.vn

Tài liệu điện tử mới

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Tác giả: Phạm Thị Vân Anh

NXB: Đại học Sư phạm

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Tác giả: Phạm Thị Ngọc

NXB: Đại học Sư phạm

Khung kết hợp đối ngẫu

Khung kết hợp đối ngẫu

Tác giả: Nông Thị Mây

NXB: Đại học Sư phạm