Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Loại tài liệu: Sách
Traditions & encounters= Traditions and encounters: a brief global history / by Jerry H. Bentley, Herbert F. Ziegler, Heather E. Streets.. - Boston: McGraw Hill Higher Education, , 2008. - xxxii, 675 p. : ill. (chiefly col.), col. maps ; 26 cm.- - Brief ed. of: Traditions & encounters / Jerry H. Bentley, Herbert F. Ziegler. 3rd ed. .
Thông tin tài liệu
Giá tiền 87.00
Mã ngôn ngữ eng
Chỉ số phân loại DDC 909/ JER
Nhan đề tài liệu Traditions & encounters: a brief global history / by Jerry H. Bentley, Herbert F. Ziegler, Heather E. Streets.
Dạng khác của nhan đề Traditions and encounters
Xuất bản, phát hành Boston: McGraw Hill Higher Education, , 2008
Mô tả vật lý xxxii, 675 p. : ill. (chiefly col.), col. maps ; 26 cm.
Phụ chú chung Brief ed. of: Traditions & encounters / Jerry H. Bentley, Herbert F. Ziegler. 3rd ed.
Chủ đề Intercultural communication History
Chủ đề World history
Tác giả bổ sung Streets-Salter, Heather.
Tác giả bổ sung Ziegler, Herbert F.
Ký hiệu kho CK
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Chuyên KhảoCK.0000054936 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Chuyên KhảoCK.0000054939 Trong kho sẵn sàng cho mượn

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: