Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Loại tài liệu: Sách
Traditions & encounters= Traditions and encounters: a brief global history / Jerry H. Bentley, Herbert F. Ziegler, Heather E. Streets.. - Boston: McGraw Hill Higher Education , 2008. - 2 v. : : ill. (chiefly col.), col. maps ; 26 cm.- - Col. maps on end papers. .
Thông tin tài liệu
Giá tiền 77.77
Mã ngôn ngữ eng
Chỉ số phân loại DDC 909/ JER
Nhan đề tài liệu Traditions & encounters: a brief global history / Jerry H. Bentley, Herbert F. Ziegler, Heather E. Streets.
Dạng khác của nhan đề Traditions and encounters
Xuất bản, phát hành Boston: McGraw Hill Higher Education , 2008
Mô tả vật lý 2 v. : : ill. (chiefly col.), col. maps ; 26 cm.
Phụ chú chung Col. maps on end papers.
Chủ đề Intercultural communication History
Chủ đề World history
Tác giả bổ sung Streets-Salter, Heather.
Tác giả bổ sung Ziegler, Herbert F
Ký hiệu kho CK
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Chuyên KhảoCK.0000049973 Trong kho sẵn sàng cho mượn

Tài liệu điện tử mới

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Tác giả: Phạm Thị Vân Anh

NXB: Đại học Sư phạm

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Tác giả: Phạm Thị Ngọc

NXB: Đại học Sư phạm

Khung kết hợp đối ngẫu

Khung kết hợp đối ngẫu

Tác giả: Nông Thị Mây

NXB: Đại học Sư phạm