Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Loại tài liệu: Sách
The western experience / Mortimer Chambers ... [et al.].. - 8th ed. [one-vol. ed.]. - Boston: McGraw-Hill , 2003. - xl, 1183, 5, 3, 55 p. : ill. (some col.), col. maps ; 27 cm.- - Also issued in 2 vols. .
Thông tin tài liệu
Giá tiền 135.31
Mã ngôn ngữ eng
Chỉ số phân loại DDC 909/ WES
Nhan đề tài liệu The western experience / Mortimer Chambers ... [et al.].
Lần xuất bản 8th ed. [one-vol. ed.]
Xuất bản, phát hành Boston: McGraw-Hill , 2003
Mô tả vật lý xl, 1183, 5, 3, 55 p. : ill. (some col.), col. maps ; 27 cm.
Phụ chú chung Also issued in 2 vols.
Chủ đề Civilization History
Chủ đề Civilization, Western History
Tác giả bổ sung Chambers, Mortimer.
Ký hiệu kho CK
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Chuyên KhảoCK.0000049979 Trong kho sẵn sàng cho mượn

Tài liệu điện tử mới

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Tác giả: Phạm Thị Vân Anh

NXB: Đại học Sư phạm

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Tác giả: Phạm Thị Ngọc

NXB: Đại học Sư phạm

Khung kết hợp đối ngẫu

Khung kết hợp đối ngẫu

Tác giả: Nông Thị Mây

NXB: Đại học Sư phạm