Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Loại tài liệu: Sách
The western experience / Mortimer Chambers ... [et al.].. - 8th ed. [one-vol. ed.]. - Boston: McGraw-Hill , 2003. - xl, 1183, 5, 3, 55 p. : ill. (some col.), col. maps ; 27 cm.- - Also issued in 2 vols. .
Thông tin tài liệu
Giá tiền 135.31
Mã ngôn ngữ eng
Chỉ số phân loại DDC 909/ WES
Nhan đề tài liệu The western experience / Mortimer Chambers ... [et al.].
Lần xuất bản 8th ed. [one-vol. ed.]
Xuất bản, phát hành Boston: McGraw-Hill , 2003
Mô tả vật lý xl, 1183, 5, 3, 55 p. : ill. (some col.), col. maps ; 27 cm.
Phụ chú chung Also issued in 2 vols.
Chủ đề Civilization History
Chủ đề Civilization, Western History
Tác giả bổ sung Chambers, Mortimer.
Ký hiệu kho CK
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Chuyên KhảoCK.0000049979 Trong kho sẵn sàng cho mượn

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: