Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Loại tài liệu: Sách tập
Volume 1: Prehistory to the early modern world/ Gloria K. Fiero. - 2006. - 498 p.
Thông tin tài liệu
Giá tiền 97.62
Mã ngôn ngữ eng
Chỉ số phân loại DDC 909/ GLO
Nhan đề tài liệu The humanistic tradition / Gloria K. Fiero
Lần xuất bản 5th ed.
Xuất bản, phát hành Boston: McGraw Hill , 2006
Mô tả vật lý 498 p. ; 29 cm.
Chủ đề Civilization, Western History
Chủ đề Humanism History
Tài liệu chủ (Nguồn trích) The humanistic tradition
Ký hiệu kho CK
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Chuyên KhảoCK.0000053803 Trong kho sẵn sàng cho mượn

Tài liệu điện tử mới

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Tác giả: Phạm Thị Vân Anh

NXB: Đại học Sư phạm

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Tác giả: Phạm Thị Ngọc

NXB: Đại học Sư phạm

Khung kết hợp đối ngẫu

Khung kết hợp đối ngẫu

Tác giả: Nông Thị Mây

NXB: Đại học Sư phạm