Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Loại tài liệu: Sách
Taking sides: Clashing views in world history: the ancienr world to the pre-modern era / selected, edited and introductions by Joseph R. Mitchell and Helen Buss Mitchell. - 3rd ed.. - Dubeque, IA: McGraw Hill , 2007. - xxiv, 354 p. ; 24 cm.- - Contemporary learning series .
Thông tin tài liệu
Giá tiền 36.25
Mã ngôn ngữ eng
Chỉ số phân loại DDC 909/ TAK
Nhan đề tài liệu Taking sides: Clashing views in world history: the ancienr world to the pre-modern era / selected, edited and introductions by Joseph R. Mitchell and Helen Buss Mitchell
Lần xuất bản 3rd ed.
Xuất bản, phát hành Dubeque, IA: McGraw Hill , 2007
Mô tả vật lý xxiv, 354 p. ; 24 cm.
Phụ chú chung Contemporary learning series
Chủ đề History, ancient
Chủ đề World history
Tác giả bổ sung Mitchell, Helen Buss
Tác giả bổ sung Mitchell, Joseph R.
Ký hiệu kho CK
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Chuyên KhảoCK.0000049977 Trong kho sẵn sàng cho mượn

Tài liệu điện tử mới

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Tác giả: Phạm Thị Vân Anh

NXB: Đại học Sư phạm

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Tác giả: Phạm Thị Ngọc

NXB: Đại học Sư phạm

Khung kết hợp đối ngẫu

Khung kết hợp đối ngẫu

Tác giả: Nông Thị Mây

NXB: Đại học Sư phạm