Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Loại tài liệu: Sách
Lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1995 / Nguyễn Anh Thái chủ biên... [et al.]. - Tái bản lần thứ 13. - Hà Nội: Giáo dục , 2014. - 543 tr. ; 24 cm.
Thông tin tài liệu
Giá tiền 90000
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 909.82/ THA
Nhan đề tài liệu Lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1995 / Nguyễn Anh Thái chủ biên... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 13
Xuất bản, phát hành Hà Nội: Giáo dục , 2014
Mô tả vật lý 543 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt / chú giải Sách khái quát lại lịch sử thế giới theo hai giai đoạn 1917-1945 và 1945-1995
Chủ đề Lịch sử thế giới
Từ khóa Lịch sử
Từ khóa Lịch sử thế giới
Từ khóa Lịch sử thế giới hiện đại
Tác giả bổ sung Nguyễn, Quốc Hùng
Tác giả bổ sung Đỗ, Thanh Bình
Ký hiệu kho CK
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Giáo TrìnhGT.0000027417 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Giáo TrìnhGT.0000027418 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Giáo TrìnhGT.0000027419 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Giáo TrìnhGT.0000027420 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Giáo TrìnhGT.0000027421 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Giáo TrìnhGT.0000027422 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Giáo TrìnhGT.0000027423 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Giáo TrìnhGT.0000027424 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Giáo TrìnhGT.0000027425 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Giáo TrìnhGT.0000027426 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Giáo TrìnhGT.0000027427 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Giáo TrìnhGT.0000027428 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Giáo TrìnhGT.0000027429 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Giáo TrìnhGT.0000027430 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Giáo TrìnhGT.0000027431 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Giáo TrìnhGT.0000027432 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Giáo TrìnhGT.0000027433 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Giáo TrìnhGT.0000027434 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Giáo TrìnhGT.0000027435 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Giáo TrìnhGT.0000027436 Trong kho sẵn sàng cho mượn

Tài liệu điện tử mới

Mô hình chủ đề và ứng dụng trong tìm kiếm thông tin

Mô hình chủ đề và ứng dụng trong tìm kiếm thông tin

Tác giả: Hà Thị Thanh;Trịnh Thị Thủy;Ngô Cẩm Tú

NXB:

Thiết lập công cụ mô phỏng dự báo dịch tả bằng công nghệ GIS

Thiết lập công cụ mô phỏng dự báo dịch tả bằng công nghệ GIS

Tác giả: Lê Thị Ngọc Anh;Hoàng Xuân Dậu;Nguyễn Hoàng Phương

NXB:

Điều khiển nhiệt độ lò lên men và ủ bánh mỳ

Điều khiển nhiệt độ lò lên men và ủ bánh mỳ

Tác giả: Vũ Thị Oanh;Phạm Thị Hồng Anh;Vũ Thạch Dương;Hoàng Thị Thương

NXB:

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy tính nhúng ứng dụng trong hoạt động rà phá bom mìn

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy tính nhúng ứng dụng trong hoạt động rà phá bom mìn

Tác giả: Lê Đình Sơn;Hồ Nhật Quang;Nguyễn Đăng Trịnh

NXB:

Thiết kế thử nghiệm anten vi dải phân cực tuyến tính và phân cực tròn

Thiết kế thử nghiệm anten vi dải phân cực tuyến tính và phân cực tròn

Tác giả: Hoàng Văn Thực;Trịnh Thị Diệp;Nguyễn Thị Ngân

NXB:

Điều khiển tách kênh cho động cơ tuyến tính kích thích vĩnh cửu dạng Lolysolenoid

Điều khiển tách kênh cho động cơ tuyến tính kích thích vĩnh cửu dạng Lolysolenoid

Tác giả: Nguyễn Hồng Quang;Đào Phương Nam;Nguyễn Như Hiển;Nguyễn Ngọc Liêm

NXB:

Tối ưu hóa chi phí năng lượng thông qua mô hình trung tâm năng lượng - Energy hub

Tối ưu hóa chi phí năng lượng thông qua mô hình trung tâm năng lượng - Energy hub

Tác giả: Phạm Thị Hồng Anh;Phạm Thị Ngọc Dung;Hà Thanh Tùng

NXB:

Ransomware: Tống tiền trên không gian số

Ransomware: Tống tiền trên không gian số

Tác giả: Nguyễn Đăng Tiến

NXB:

Phương pháp chiếu dưới Gradient xấp xỉ giải bài toán quy hoạch lồi

Phương pháp chiếu dưới Gradient xấp xỉ giải bài toán quy hoạch lồi

Tác giả: Quách Thị Mai Liên;Hoàng Phương Khánh

NXB:

Nghiên cứu các thuật toán để xác định các cộng đồng trong mạng

Nghiên cứu các thuật toán để xác định các cộng đồng trong mạng

Tác giả: Nguyễn Thế Vịnh;Trần Thanh Thương;Triệu Xuân Hòa;Hoàng Thị Hồng Hạnh

NXB:

Đánh giá chất lượng nước thải chăn nuôi sau bể biogas

Đánh giá chất lượng nước thải chăn nuôi sau bể biogas

Tác giả: Trần Thị Phả;Đào Thị Huyền Trang;Dương Thị Minh Hòa

NXB:

Phần tử khả nghịch của vành F2m(u)/u4 và một số ứng dụng

Phần tử khả nghịch của vành F2m(u)/u4 và một số ứng dụng

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hường;Đỗ Thanh Phúc;Nguyễn Quỳnh Hoa;Hoàng Thanh Hải;Trần Thị Mai Linh

NXB:

Phương pháp lặp ẩn trong không gian Hilbert

Phương pháp lặp ẩn trong không gian Hilbert

Tác giả: Nguyễn Đức Lạng

NXB:

Các không điểm của đạo hàm của một hàm phân hình P-Adic

Các không điểm của đạo hàm của một hàm phân hình P-Adic

Tác giả: Nguyễn Việt Phương;Trần Thanh Tùng

NXB:

Ảnh hưởng của lễ hội Vu Lan đến đời sống đạo đức của nhân dân huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ảnh hưởng của lễ hội Vu Lan đến đời sống đạo đức của nhân dân huyện Quốc Oai, Hà Nội

Tác giả: Phạm Thị Mai Hương;Nguyễn Thị Thu Trang;Ngô Thị Lan Anh

NXB: