Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Loại tài liệu: Sách
Landmarks in humanities / Gloria K. Fiero.. - Boston, Mass: McGraw-Hill Higher Education , 2005. - xv, 480 p. ; 27 cm.
Thông tin tài liệu
Giá tiền 25.99
Mã ngôn ngữ eng
Chỉ số phân loại DDC 909/ GLO
Nhan đề tài liệu Landmarks in humanities / Gloria K. Fiero.
Xuất bản, phát hành Boston, Mass: McGraw-Hill Higher Education , 2005
Mô tả vật lý xv, 480 p. ; 27 cm.
Chủ đề Civilization History
Ký hiệu kho CK
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Chuyên KhảoCK.0000053880 Trong kho sẵn sàng cho mượn

Tài liệu điện tử mới

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Tác giả: Phạm Thị Vân Anh

NXB: Đại học Sư phạm

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Tác giả: Phạm Thị Ngọc

NXB: Đại học Sư phạm

Khung kết hợp đối ngẫu

Khung kết hợp đối ngẫu

Tác giả: Nông Thị Mây

NXB: Đại học Sư phạm