Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Loại tài liệu: Sách
Huyền thoại thế giới / C.Scott Littleton ch.b. ; ng.d. Chương Ngọc. - Hà Nội: Mỹ Thuật , 2004. - 675 tr. : minh họa ; 27 cm.
Thông tin tài liệu
Giá tiền 200000
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 909/ LIT
Nhan đề tài liệu Huyền thoại thế giới / C.Scott Littleton ch.b. ; ng.d. Chương Ngọc
Xuất bản, phát hành Hà Nội: Mỹ Thuật , 2004
Mô tả vật lý 675 tr. : minh họa ; 27 cm.
Tóm tắt / chú giải Nghiên cứu tìm hiểu về các nền văn minh thế giới đặc biệt những di sản văn hoá và nghệ thuật phong phú trong thế giới của người Celt, người Giéc - man và bọn hải tặc, thế giới Á châu, Tân thế giới, thế giới nam cực
Chủ đề Truyền thuyết
Tác giả bổ sung Chương Ngọc
Ký hiệu kho CK
Ký hiệu kho Chuyên Khảo. CK.0000055617
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Chuyên KhảoCK.0000055308 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Chuyên KhảoCK.0000055616 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Chuyên KhảoCK.0000055617 Trong kho sẵn sàng cho mượn

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: