Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Loại tài liệu: Sách
Đại sử: từ vụ nổ lớn cho đến hiện tại / Cynthia Stokes Brown ; ng.d. Phan Triều Anh. - Hà Nội: NXB Trẻ , 2009. - 349 tr. ; 23 cm.
Thông tin tài liệu
Giá tiền 86000
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 909/ BRO
Nhan đề tài liệu Đại sử: từ vụ nổ lớn cho đến hiện tại / Cynthia Stokes Brown ; ng.d. Phan Triều Anh
Xuất bản, phát hành Hà Nội: NXB Trẻ , 2009
Mô tả vật lý 349 tr. ; 23 cm.
Chủ đề Lịch sử thế giới
Chủ đề Sinh thái học người
Tác giả bổ sung Phan, Triều Anh
Ký hiệu kho CK
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Chuyên KhảoCK.0000055489 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Chuyên KhảoCK.0000055491 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Chuyên KhảoCK.0000055492 Trong kho sẵn sàng cho mượn

Tài liệu điện tử mới

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Tác giả: Phạm Thị Vân Anh

NXB: Đại học Sư phạm

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Tác giả: Phạm Thị Ngọc

NXB: Đại học Sư phạm

Khung kết hợp đối ngẫu

Khung kết hợp đối ngẫu

Tác giả: Nông Thị Mây

NXB: Đại học Sư phạm