Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Tri ân bạn đọc Ngày Sách và Bản quyền thế giới


Thứ ba, 4/16/2019, 3:09:12 PM

Chào mừng 24 năm Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/04/1995 – 23/04/2019). Trung tâm Học liệu & Công nghệ Thông tin tri ân quý bạn đọc gần xa.

  • Tặng miễn phí 20 thẻ in mới
  • Gia hạn miễn phí 20 thẻ

Bạn đọc đăng ký nhận ưu đãi qua đường link dưới đây:

  1. Tặng miễn phí thẻ in mới: https://forms.gle/ix9AuYAWXySHh59z9
  2. Gia hạn thẻ miễn phí: https://forms.gle/xfk3TsrAZ5gjMvscA

Trung tâm Học liệu & Công nghệ Thông tin sẽ chốt danh sách bạn đọc nhận ưu đãi trước 24h ngày 23/04/2019 theo thứ tự đăng ký nhanh và sớm nhất.

Trân trọng thông báo!

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: