Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Quy trình mượn - trả tài liệu in ấn


Thứ tư, 9/25/2019, 9:20:27 AM

Đến với Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin bạn đọc sẽ được sử dụng nguồn tài liệu đa dạng, phong phú được sắp xếp tại 3 tầng, bạn đọc có thể tra cứu và sử dụng tại các tầng như sau:

Tầng 1

  • Tài liệu Tham khảo 
  • Luận văn – Luận án 
  • Tài liệu Khoa Quốc tế 

Tầng 2

  • Tài liệu chuyên khảo 
  • Báo, tạp chí

Tầng 3

  • Giáo trình 
  • Tài liệu tiếng nước ngoài 

Quy trình mượn - trả tài liệu in ấn:​

TTHL&CNTT

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Tác giả: Phạm Thị Vân Anh

NXB: Đại học Sư phạm

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Tác giả: Phạm Thị Ngọc

NXB: Đại học Sư phạm

Khung kết hợp đối ngẫu

Khung kết hợp đối ngẫu

Tác giả: Nông Thị Mây

NXB: Đại học Sư phạm