Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Phòng Tổng hợp


Thứ tư, 5/1/2013, 1:31:09 PM

Chức năng - Nhiệm vụ:

  • Công tác Hành chính, văn thư lưu trữ;
  • Công tác Tài chính kế toán;
  • Công tác Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng;
  • Công tác thanh tra, pháp chế;
  • Tham gia công tác tổ chức sự kiện và phục vụ;
  • Công tác, mua sắm, vận hành máy móc thiết bị, quản lý tài sản, cơ sở vật chất;
  • Công tác bảo vệ, vệ sinh.

Danh bạ, điện thoại, địa chỉ Email cán bộ - nhân viên:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL SỐ ĐIỆN THOẠI
1

Nguyễn Thành Trung

Trưởng phòng nttrung(a)tnu.edu.vn 0963.222.668
2

Vũ Minh Huệ

Phó Trưởng phòng vmhue(a)tnu.edu.vn 0944.478.789
         
3

Thiều Trung Hiếu

Hiện tại đi du học tthieu@tnu.edu.vn  
4 Lương Thị Hoàng Dung Phụ trách kế toán lthdung@tnu.edu.vn  
5

Nguyễn Trọng Bằng

Chuyên viên ntbang(a)tnu.edu.vn 0963.667.888
6

Lê Hữu Thắng

Chuyên viên lhthang(a)tnu.edu.vn 0942.838.186
7

Nông Thị Thu Huyền

Chuyên viên ntthuyen(a)tnu.edu.vn 0989.324.667
8

Vương Thị Phong

Chuyên viên vtphong(a)tnu.edu.vn 0912.360.262
9

Dương Thị Mai Uyên

Kế toán viên dmuyen(a)tnu.edu.vn 0977.819.567
 10

Hoàng Thị Thu Thúy

Chuyên viên httthuy(a)tnu.edu.vn 0961.894.893
11

Trần Thị Mỹ Hạnh

Chuyên viên ttmhanh(a)tnu.edu.vn 0978.317.888
12

Nguyễn Thị Hương Lan

Chuyên viên nthlan(a)tnu.edu.vn 0974.944.801
13

Nguyễn Hoài Nam

Nhân viên nhnam(a)tnu.edu.vn 0986.191.955
14

Đỗ Đại Thanh

Lái xe ddthanh(a)tnu.edu.vn 0966.088.886
  TỔ BẢO VỆ      
15

Nguyễn Tất Hùng

    0934.382.874
16

Nguyễn Văn Chuyển

     
17

Ninh Quốc Hoạt

     
18

Vũ Văn Sơn

     
19

Phan Văn Thiết

     
  TỔ VỆ SINH      
 20

Trần Thị Thảo

    0362.316.656
 21

Nguyễn Thị Hồng

    0395.881.008
22

Đoàn Thị Minh Hoa

     

 

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: