Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Phòng Tổng hợp


Thứ tư, 5/1/2013, 1:31:09 PM

Chức năng - Nhiệm vụ:

  • Công tác Hành chính, văn thư lưu trữ;
  • Công tác Tài chính kế toán;
  • Công tác Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng;
  • Công tác thanh tra, pháp chế;
  • Tham gia công tác tổ chức sự kiện và phục vụ;
  • Công tác, mua sắm, vận hành máy móc thiết bị, quản lý tài sản, cơ sở vật chất;
  • Công tác bảo vệ, vệ sinh.

Danh bạ, điện thoại, địa chỉ Email cán bộ - nhân viên:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL SỐ ĐIỆN THOẠI
1

Nguyễn Thành Trung

Trưởng phòng nttrung(a)tnu.edu.vn 0963.222.668
2

Vũ Minh Huệ

Phó Trưởng phòng vmhue(a)tnu.edu.vn 0944.478.789
         
3

Thiều Trung Hiếu

Hiện tại đi du học tthieu@tnu.edu.vn  
4

Nguyễn Trọng Bằng

Kế toán trưởng ntbang(a)tnu.edu.vn 0963.667.888
5

Lê Hữu Thắng

Chuyên viên lhthang(a)tnu.edu.vn 0942.838.186
6

Nông Thị Thu Huyền

Chuyên viên ntthuyen(a)tnu.edu.vn 0989.324.667
7

Vương Thị Phong

Chuyên viên vtphong(a)tnu.edu.vn 0912.360.262
8

Dương Thị Mai Uyên

Kế toán viên dmuyen(a)tnu.edu.vn 0977.819.567
9

Hoàng Thị Thu Thúy

Chuyên viên httthuy(a)tnu.edu.vn 0961.894.893
10

Trần Thị Mỹ Hạnh

Chuyên viên ttmhanh(a)tnu.edu.vn 0978.317.888
11

Nguyễn Thị Hương Lan

Chuyên viên nthlan(a)tnu.edu.vn 0974.944.801
12

Nguyễn Hoài Nam

Nhân viên nhnam(a)tnu.edu.vn 0986.191.955
13

Đỗ Đại Thanh

Lái xe ddthanh(a)tnu.edu.vn 0966.088.886
  TỔ BẢO VỆ      
13

Nguyễn Tất Hùng

    0934.382.874
14

Nguyễn Văn Chuyển

     
15

Ninh Quốc Hoạt

     
16

Vũ Văn Sơn

     
17

Phan Văn Thiết

     
  TỔ VỆ SINH      
18

Trần Thị Thảo

    0362.316.656
19

Nguyễn Thị Hồng

    0395.881.008
20

Đoàn Thị Minh Hoa

     

 

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Tăng cường tính tự học bằng dự án học tập - Nghiên cứu tình huống tại trường Đại học Hoa Lư

Tăng cường tính tự học bằng dự án học tập - Nghiên cứu tình huống tại trường Đại học Hoa Lư

Tác giả: Mai Thị Thu Hân;Nguyễn Thị Liên;Hoàng Thị Tuyết;Dương Thị Ngọc Anh

NXB:

Hệ thống biểu tượng trong Then Tày

Hệ thống biểu tượng trong Then Tày

Tác giả: Đinh Thị Liên;Nguyễn Thị Ngọc Anh

NXB:

Ứng dụng của cấp và chỉ số cho số nguyên theo modulo

Ứng dụng của cấp và chỉ số cho số nguyên theo modulo

Tác giả: Phạm Thị Định

NXB: Đại học Khoa học

Quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quang Ninh

Quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quang Ninh

Tác giả: Phạm Thanh Tuấn

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Phú Thọ

Nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Phú Thọ

Tác giả: Phạm Đức Tùng

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm robot ổn định thế khâu nuối

Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm robot ổn định thế khâu nuối

Tác giả: Phạm Đức Dương

NXB: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Về phương pháp lồi Lôgarit và một vài ứng dụng

Về phương pháp lồi Lôgarit và một vài ứng dụng

Tác giả: Phạm Lệ Quyên

NXB: Đại học Khoa học