Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Danh sách bạn đọc mượn tài liệu quá hạn tháng 5/2014


Thứ năm, 6/5/2014, 4:59:26 PM

Trung tâm Học liệu đã thống kê số lượng tài liệu mà bạn đọc đã sử dụng quá hạn như sau:

Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh: 67 tài liệu, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp: 26 tài liệu, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền Thông: 53 tài liệu, Đại học Khoa học: 76 tài liệu, Khoa Ngoại ngữ: 35 tài liệu, Đại học Nông lâm: 50 tài liệu, Đại học Sư phạm: 44 tài liệu, Cao đẳng Kinh tế  Kỹ thuật: 07 tài liệu, Đại học Y: 37 tài liệu, Đại học Mở: 03 tài liệu, Đối tượng cộng đồng: 09 tài liệu.

Trân trọng thông báo !

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Tác giả: Phạm Thị Vân Anh

NXB: Đại học Sư phạm

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Tác giả: Phạm Thị Ngọc

NXB: Đại học Sư phạm

Khung kết hợp đối ngẫu

Khung kết hợp đối ngẫu

Tác giả: Nông Thị Mây

NXB: Đại học Sư phạm