Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Các câu hỏi về cách thức liên hệ với Trung tâm Học liệu


Thứ hai, 11/4/2013, 5:58:45 PM

Câu hỏi 1: Khi có thắc mắc, tôi cần liên hệ ở đâu để được giúp đỡ?

Trả lời:  Ở tất cả các tầng của Trung tâm Học liệu đều có cán bộ trực quầy thông tin. Bạn đọc có thể liên hệ với cán bộ trực quầy để được giúp đỡ, hoặc gọi điện theo số điện thoại 0208.3656600 ; (0208) 36568979

Câu hỏi 2: Tôi muốn tổ chức cho một đoàn khách đến tham quan hoặc hướng dẫn sử dụng TTHL thì cần liên hệ với ai?

Trả lời: Bạn đọc liên hệ với cán bộ trực tại bàn quầy tầng 1hoặc liện hệ với phòng Tổng hợp của TTHL theo số điện thoại (0280) 3 852443


Câu hỏi 3: Nếu tôi có một số đề nghị đóng góp cho Trung tâm Học liệu, thì tôi sẽ liên hệ với ai? Hay qua hộp thư nào? Cách thức ra sao?

Trả lời:  Trung tâm rất hoan nghênh các ý kiến đóng góp xây dựng của bạn đọc. Bạn đọc có thể đóng góp ý kiến trực tiếp với cán bộ trực tại các quầy thông tin, qua email lrcthainguyen(a)lrc.tnu.edu.vn, hoặc bỏ thư góp ý vào hộp thư góp ý đặt tại tầng 1.


Câu hỏi 4: Tôi đang thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học nên rất cần sự hỗ trợ tìm tài liệu tham khảo. Vậy Trung tâm Học liệu có hỗ trợ bạn đọc tìm tài liệu tham khảo không?

Trả lời: Khi bạn đọc cần cán bộ trung tâm hỗ trợ tìm tài liệu tham khảo, bạn đọc có thể liên hệ điện thoại: 0208 3656600 hoặc số 0208 36 568 979 hoặc bạn có thể gửi email cho Trung tâm Học liệu: yeucautailieu(a)lrc-tnu.edu.vn


Câu hỏi 5: Tôi muốn nộp luận văn cao học cần liên hệ ở đâu ?

Trả lời: Tại bàn quầy thông tin tầng 1 của Trung tâm Học liệu (gần cửa ra vào).

 

 

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: