Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Bế giảng lớp tập huấn dự án Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Bắc Kạn


Thứ sáu, 2/7/2014, 9:16:44 AM

Ngày 13,17/01/2014 đã diễn ra lễ bế giảng cho 2 lớp khóa đào tạo của dự án Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Khóa tập huấn với 48 học viên tham gia, các đối tượng là cán bộ chuyên môn thư viện công cộng (TVCC) và bưu điện văn hóa xã (BĐVHX) từ thư viện tỉnh Bắc Kạn, huyện Chợ Đồn, Ngân Sơn, Chợ Mới, Pác Nặm, Bạch Thông, Ba Bể, Na Rì.

 Thời gian lớp tập huấn kéo dài trong 18 ngày, các học viên được tìm hiểu về hệ thống truy nhập máy tính công cộng thông qua các phần học như: Công nghệ thông tin cơ bản hỗ trợ truy nhập công cộng; các dịch vụ mới ứng dụng công nghệ thông tin; duy trì bền vững thông qua đánh giá tác động và truyền thông vận động; quản trị máy tính truy nhập công cộng; xây dựng và quản lý các bộ sưu tập số địa phương; duy trì bền vững thông qua đánh giá tác động và truyền thông vận động...

Các học viên đã hoàn thành khóa tập huấn

Tại buổi lễ bế giảng đã diễn ra hoạt động ngoại khóa giữa cán bộ, giảng viên của dự án và các học viên; nhiều nội dung được đưa ra thảo luận: Những công việc cần làm ngay của đơn vị mình để có thể hỗ trợ người dân sử dụng máy tính và truy cập internet hiệu quả? Làm thế nào để triển khai được các công việc cần làm ngay này và lồng ghép tạo lịch làm việc của trạm máy tính truy cập công cộng? Từ những nội dung trên các học viên chia nhóm, lấy ý kiến của từng thành viên trong nhóm và cùng nhau thảo luận, đưa ra giải pháp cho từng nội dung.

 Bên cạnh đó; các học viên cũng đưa ra những tồn tại hạn chế trong quá trình người dân tiếp cận với công nghệ như: Một số thư viện xã nằm trong trụ sở UBND xã nên chưa thuận lợi cho người dân đến khai thác, sử dụng dịch vụ, truy cập Internet; địa bàn khó khăn ảnh hưởng đến việc sử dụng, truy cập Internet; mức thu nhập của nhân viên Bưu điện văn hóa xã và thư viện xã còn thấp, người dân đa số còn nghèo...

Kết quả qua thời gian đào tạo cho thấy; đa số các học viên đều ý thức được nhiệm vụ và vai trò của mình trong việc giúp người dân nơi họ cư trú làm quen, sử dụng và tiếp cận công nghệ thông tin một cách hiệu quả; từ đó chính họ sẽ góp phần cải thiện đời sống của người dân, nâng cao dân trí, mang lại lợi ích thiết thực nhất mà dự án đem lại cho nhân dân trong tỉnh.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Ths. Thiều Trung Hiếu - Trưởng phòng Phòng Quản lý Dự án và Liên kết Đào tạo - Trung tâm Học liệu, Đại học Thái Nguyên cùng thảo luận với các học viên

Các học viên hoạt động theo nhóm

Các học viên trình bày ý kiến

 

Thanh Bắc (P. CNTT)

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: