Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ >>Xây dựng bản đồ đánh giá sự suy thoái đất phục vụ công tác cải tạo đất gò đồi tại xã Phúc Thuận của thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

Xây dựng bản đồ đánh giá sự suy thoái đất phục vụ công tác cải tạo đất gò đồi tại xã Phúc Thuận của thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên
 • Nhan đề :
 • Xây dựng bản đồ đánh giá sự suy thoái đất phục vụ công tác cải tạo đất gò đồi tại xã Phúc Thuận của thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Đức Nhuận;Phạm Văn Tuấn;Vũ Thanh Hải
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Suy thoái đất,Cải tạo đất,GIS,Bản đồ thoái hóa đất,Đất gò đồi
 • Số trang :
 • tr. 61-66

Tài liệu điện tử mới

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Tác giả: Phạm Thị Vân Anh

NXB: Đại học Sư phạm

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Tác giả: Phạm Thị Ngọc

NXB: Đại học Sư phạm

Khung kết hợp đối ngẫu

Khung kết hợp đối ngẫu

Tác giả: Nông Thị Mây

NXB: Đại học Sư phạm