Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ >>Ứng dụng phương pháp GIS và mô hình hóa xây dựng bản đồ phân vùng ô nhiễm bùi chì từ nhà máy sản xuất ắc quy GS

Ứng dụng phương pháp GIS và mô hình hóa xây dựng bản đồ phân vùng ô nhiễm bùi chì từ nhà máy sản xuất ắc quy GS
 • Nhan đề :
 • Ứng dụng phương pháp GIS và mô hình hóa xây dựng bản đồ phân vùng ô nhiễm bùi chì từ nhà máy sản xuất ắc quy GS
 • Tác giả :
 • Ngô Trà Mai
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • GIS,Bản đồ,Bụi chì,Ô nhiễm chì,Phân vùng ô nhiễm,Ắc quy GS
 • Số trang :
 • tr. 27-31

Tài liệu điện tử mới

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Tác giả: Phạm Thị Vân Anh

NXB: Đại học Sư phạm

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Tác giả: Phạm Thị Ngọc

NXB: Đại học Sư phạm

Khung kết hợp đối ngẫu

Khung kết hợp đối ngẫu

Tác giả: Nông Thị Mây

NXB: Đại học Sư phạm