Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ >>Tổng quan về ứng dụng mạng nơron nhân tạo (ANNs) trong dự báo chất lượng không khí

Tổng quan về ứng dụng mạng nơron nhân tạo (ANNs) trong dự báo chất lượng không khí
 • Nhan đề :
 • Tổng quan về ứng dụng mạng nơron nhân tạo (ANNs) trong dự báo chất lượng không khí
 • Tác giả :
 • Nghiêm Trung Dũng;Mạc Duy Hưng;Hoàng Xuân Cơ
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Mạng nơron nhân tạo,Chất lượng không khí,Dự báo,Ứng dụng
 • Số trang :
 • tr. 153-159

Tài liệu điện tử mới

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Tác giả: Phạm Thị Vân Anh

NXB: Đại học Sư phạm

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Tác giả: Phạm Thị Ngọc

NXB: Đại học Sư phạm

Khung kết hợp đối ngẫu

Khung kết hợp đối ngẫu

Tác giả: Nông Thị Mây

NXB: Đại học Sư phạm