Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ >>Thương mại châu Âu và những tác động đến tình hình chính trị đàng trong thế kỷ XVI-XVIII

Thương mại châu Âu và những tác động đến tình hình chính trị đàng trong thế kỷ XVI-XVIII
 • Nhan đề :
 • Thương mại châu Âu và những tác động đến tình hình chính trị đàng trong thế kỷ XVI-XVIII
 • Tác giả :
 • Dương Thị Huyền
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Thương mại,Chính trị,Kinh tế,Văn hóa,Đàng trong
 • Số trang :
 • tr. 9-14

Tài liệu điện tử mới

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Tác giả: Phạm Thị Vân Anh

NXB: Đại học Sư phạm

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Tác giả: Phạm Thị Ngọc

NXB: Đại học Sư phạm

Khung kết hợp đối ngẫu

Khung kết hợp đối ngẫu

Tác giả: Nông Thị Mây

NXB: Đại học Sư phạm