Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ >>Thuật toán kết hợp phân cụm và lấy mẫu nén làm giảm năng lượng tiêu thụ trong mạng cảm biến không dây

Thuật toán kết hợp phân cụm và lấy mẫu nén làm giảm năng lượng tiêu thụ trong mạng cảm biến không dây
 • Nhan đề :
 • Thuật toán kết hợp phân cụm và lấy mẫu nén làm giảm năng lượng tiêu thụ trong mạng cảm biến không dây
 • Tác giả :
 • Nguyễn Tuấn Minh
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Mạng cảm biến không dây,Lấy mẫu nén,Phân cụm nhóm,Năng liệu tiêu thụ,Dữ liệu rỗng,Thuật toán
 • Số trang :
 • tr. 121-125

Tài liệu điện tử mới

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Tác giả: Phạm Thị Vân Anh

NXB: Đại học Sư phạm

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Tác giả: Phạm Thị Ngọc

NXB: Đại học Sư phạm

Khung kết hợp đối ngẫu

Khung kết hợp đối ngẫu

Tác giả: Nông Thị Mây

NXB: Đại học Sư phạm