Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ >>Thiết kế thử nghiệm anten vi dải phân cực tuyến tính và phân cực tròn

Thiết kế thử nghiệm anten vi dải phân cực tuyến tính và phân cực tròn
 • Nhan đề :
 • Thiết kế thử nghiệm anten vi dải phân cực tuyến tính và phân cực tròn
 • Tác giả :
 • Hoàng Văn Thực;Trịnh Thị Diệp;Nguyễn Thị Ngân
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Anten vi dải,Phân cực tuyến tính,Phân cực tròn,Băng tần,Phần mềm HFSS
 • Số trang :
 • tr. 109-114

Tài liệu điện tử mới

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Tác giả: Phạm Thị Vân Anh

NXB: Đại học Sư phạm

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Tác giả: Phạm Thị Ngọc

NXB: Đại học Sư phạm

Khung kết hợp đối ngẫu

Khung kết hợp đối ngẫu

Tác giả: Nông Thị Mây

NXB: Đại học Sư phạm