Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ >>Phương pháp lặp ẩn trong không gian Hilbert

Phương pháp lặp ẩn trong không gian Hilbert
 • Nhan đề :
 • Phương pháp lặp ẩn trong không gian Hilbert
 • Tác giả :
 • Nguyễn Đức Lạng
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Metric,Xạ không giãn,Không gian Hilbert,Nửa nhóm không giãn,Điểm bất động,Bất đẳng thức biến phân
 • Số trang :
 • tr. 221-225

Tài liệu điện tử mới

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Tác giả: Phạm Thị Vân Anh

NXB: Đại học Sư phạm

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Tác giả: Phạm Thị Ngọc

NXB: Đại học Sư phạm

Khung kết hợp đối ngẫu

Khung kết hợp đối ngẫu

Tác giả: Nông Thị Mây

NXB: Đại học Sư phạm