Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ >>Phân tích và đánh giá hàm lượng nitrit và nitrat các nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Phân tích và đánh giá hàm lượng nitrit và nitrat các nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 • Nhan đề :
 • Phân tích và đánh giá hàm lượng nitrit và nitrat các nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 • Tác giả :
 • Trương Thị Thảo;Hoàng Thị Phương Lan
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Nitrit,Nitrat,Nước mặt,Hàm lượng,Quan trắc
 • Số trang :
 • tr. 41-45

Tài liệu điện tử mới

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Tác giả: Phạm Thị Vân Anh

NXB: Đại học Sư phạm

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Tác giả: Phạm Thị Ngọc

NXB: Đại học Sư phạm

Khung kết hợp đối ngẫu

Khung kết hợp đối ngẫu

Tác giả: Nông Thị Mây

NXB: Đại học Sư phạm