Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ >>Nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy tính nhúng ứng dụng trong hoạt động rà phá bom mìn

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy tính nhúng ứng dụng trong hoạt động rà phá bom mìn
 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy tính nhúng ứng dụng trong hoạt động rà phá bom mìn
 • Tác giả :
 • Lê Đình Sơn;Hồ Nhật Quang;Nguyễn Đăng Trịnh
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Máy tính nhúng,Máy dò bom,Định vị,Bản đồ từ trường,Quản lý chất lượng,Giám sát
 • Số trang :
 • tr. 47-52

Tài liệu điện tử mới

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Tác giả: Phạm Thị Vân Anh

NXB: Đại học Sư phạm

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Tác giả: Phạm Thị Ngọc

NXB: Đại học Sư phạm

Khung kết hợp đối ngẫu

Khung kết hợp đối ngẫu

Tác giả: Nông Thị Mây

NXB: Đại học Sư phạm