Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ >>Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá độc tính cấp của lan thạch hộc tía

Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá độc tính cấp của lan thạch hộc tía
  • Nhan đề :
  • Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá độc tính cấp của lan thạch hộc tía
  • Tác giả :
  • Nguyễn Thị Duyên;Vũ Thị Ánh
  • Năm xuất bản :
  • 2017
  • Nhà Xuất bản :
  • Từ khóa :
  • Lan thạch hộc thiết bì,Dược liệu,Dendrobium,Thành phần hóa học,Độc tính cấp
  • Số trang :
  • tr. 165-168

Tài liệu điện tử mới

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Tác giả: Phạm Thị Vân Anh

NXB: Đại học Sư phạm

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Tác giả: Phạm Thị Ngọc

NXB: Đại học Sư phạm

Khung kết hợp đối ngẫu

Khung kết hợp đối ngẫu

Tác giả: Nông Thị Mây

NXB: Đại học Sư phạm