Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ >>Nghiên cứu hoàn thiện quy trình phân tích Anthraquinone tổng số trong dược liệu bằng phương pháp đo quang

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình phân tích Anthraquinone tổng số trong dược liệu bằng phương pháp đo quang
 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu hoàn thiện quy trình phân tích Anthraquinone tổng số trong dược liệu bằng phương pháp đo quang
 • Tác giả :
 • Vũ Thị Ánh;Trần Phú Cường;Nguyễn Thị Duyên
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Anthraquinone,Dược liệu,Phương pháp đo quang,Thủy phân,Mật độ quang
 • Số trang :
 • tr. 33-36

Tài liệu điện tử mới

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Tác giả: Phạm Thị Vân Anh

NXB: Đại học Sư phạm

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Tác giả: Phạm Thị Ngọc

NXB: Đại học Sư phạm

Khung kết hợp đối ngẫu

Khung kết hợp đối ngẫu

Tác giả: Nông Thị Mây

NXB: Đại học Sư phạm