Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ >>Mô hình tối ưu hóa sử dụng đồng thời nhiều dạng năng lượng cho khu vực đô thị

Mô hình tối ưu hóa sử dụng đồng thời nhiều dạng năng lượng cho khu vực đô thị
 • Nhan đề :
 • Mô hình tối ưu hóa sử dụng đồng thời nhiều dạng năng lượng cho khu vực đô thị
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thanh Hà;Phạm Thị Ngọc Dung
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Năng lượng,Tối ưu hóa,Đô thị
 • Số trang :
 • tr. 133-138

Tài liệu điện tử mới

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Tác giả: Phạm Thị Vân Anh

NXB: Đại học Sư phạm

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Tác giả: Phạm Thị Ngọc

NXB: Đại học Sư phạm

Khung kết hợp đối ngẫu

Khung kết hợp đối ngẫu

Tác giả: Nông Thị Mây

NXB: Đại học Sư phạm