Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ >>Mô hình chủ đề và ứng dụng trong tìm kiếm thông tin

Mô hình chủ đề và ứng dụng trong tìm kiếm thông tin
 • Nhan đề :
 • Mô hình chủ đề và ứng dụng trong tìm kiếm thông tin
 • Tác giả :
 • Hà Thị Thanh;Trịnh Thị Thủy;Ngô Cẩm Tú
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Thông tin,Thống kê,Suy diễn,Mô hình LDA
 • Số trang :
 • tr. 15-20

Tài liệu điện tử mới

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Tác giả: Phạm Thị Vân Anh

NXB: Đại học Sư phạm

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Tác giả: Phạm Thị Ngọc

NXB: Đại học Sư phạm

Khung kết hợp đối ngẫu

Khung kết hợp đối ngẫu

Tác giả: Nông Thị Mây

NXB: Đại học Sư phạm