Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ >>Định lý không tồn tại nghiệm khác không của bài toán biên đối với toán tử Baouedi - Goulaouic

Định lý không tồn tại nghiệm khác không của bài toán biên đối với toán tử Baouedi - Goulaouic
 • Nhan đề :
 • Định lý không tồn tại nghiệm khác không của bài toán biên đối với toán tử Baouedi - Goulaouic
 • Tác giả :
 • Mông Thị Nguyệt;Nông Thị Thêm
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Bài toán biên,Toán tử elliptic,Baouedi - Goulaouic,Nghiệm yếu
 • Số trang :
 • tr. 161-163

Tài liệu điện tử mới

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Tác giả: Phạm Thị Vân Anh

NXB: Đại học Sư phạm

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Tác giả: Phạm Thị Ngọc

NXB: Đại học Sư phạm

Khung kết hợp đối ngẫu

Khung kết hợp đối ngẫu

Tác giả: Nông Thị Mây

NXB: Đại học Sư phạm