Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ >>Điều khiển tách kênh cho động cơ tuyến tính kích thích vĩnh cửu dạng Lolysolenoid

Điều khiển tách kênh cho động cơ tuyến tính kích thích vĩnh cửu dạng Lolysolenoid
 • Nhan đề :
 • Điều khiển tách kênh cho động cơ tuyến tính kích thích vĩnh cửu dạng Lolysolenoid
 • Tác giả :
 • Nguyễn Hồng Quang;Đào Phương Nam;Nguyễn Như Hiển;Nguyễn Ngọc Liêm
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Động cơ tuyến tính kích thích vĩnh cửu,Lolysolenoid,Điều khiển tách kênh,Vector không gian
 • Số trang :
 • tr. 115-120

Tài liệu điện tử mới

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Tác giả: Phạm Thị Vân Anh

NXB: Đại học Sư phạm

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Tác giả: Phạm Thị Ngọc

NXB: Đại học Sư phạm

Khung kết hợp đối ngẫu

Khung kết hợp đối ngẫu

Tác giả: Nông Thị Mây

NXB: Đại học Sư phạm