Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ >>Đánh giá chất lượng nước thải chăn nuôi sau bể biogas

Đánh giá chất lượng nước thải chăn nuôi sau bể biogas
 • Nhan đề :
 • Đánh giá chất lượng nước thải chăn nuôi sau bể biogas
 • Tác giả :
 • Trần Thị Phả;Đào Thị Huyền Trang;Dương Thị Minh Hòa
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Nước thải,Ô nhiễm nước,Thực vật thủy sinh,Biogas,Chất lượng nước thải
 • Số trang :
 • tr. 197-200

Tài liệu điện tử mới

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Tác giả: Phạm Thị Vân Anh

NXB: Đại học Sư phạm

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Tác giả: Phạm Thị Ngọc

NXB: Đại học Sư phạm

Khung kết hợp đối ngẫu

Khung kết hợp đối ngẫu

Tác giả: Nông Thị Mây

NXB: Đại học Sư phạm